• Brak kategorii

  Komunikat 3

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy informuje, że wyjazd kolonistów z Jastrzębiej Góry autokarem SETRA nr rej. CIN-51988 nastąpi w dniu 22.08.2013r.

  TRASA i GODZINY PRZEJAZDU

  1. Jastrzębia Góra wyjazd o godz. 9,oo
  2. Nowe Marzy – zjazd z autostrady ok. godz. 11,4o2 dzieci z Gm. Grudziądz
  3. Koronowo – Rynek – ok. godz. 12,4o. – 22 dzieci z gmin: Kamień Krajeński, Koronowo, Sośno, Więcbork, (1 godz. przerwy dla kierowcy)
  4. Inowrocław – parking Kościół RUINA ul. Laubitza – ok. godz. 15,oo. – 17 dzieci z gmin: Inowrocław i Mogilno

  Czas przyjazdu do poszczególnych miejscowości, uzależniony jest od sytuacji na drodze.

  Telefony  kontaktowe:

  • Małgorzata Bigoś – Przerazińska – opiekunka na kolonii – 600 238 756
  • Jolanta Konieczka – opiekunka na przejazd – 693 404 058
  • Anna Frąszczak – Kierownik kolonii – 663 237 603
  • Henryk Sobczak – Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy – 506 570 903
  • Biuro WZRKiOR Inowrocław            – (052) 357 30 02 lub 516 069 089

  Zdjęcia:

  1 nad morze.jpg

  2 niebawem.jpg

  3 na miejscu.jpg

  4 co robic.jpg

  5 w osrodku.jpg

  6 powrot.jpg

  7 zmiana.jpg

  8 do domu.jpg

  9 rozstanie.jpg

  10 opiekunki.jpg

  11 opiekunki.jpg

 • Brak kategorii

  Stanowisko ws. sytuacji na rynku zbóż

  Toruń, dnia 13 sierpnia 2013r.

   

  Pan Stanisław Kalemba

  Minister

  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   

  Stanowisko

  w sprawie sytuacji na rynku zbóż w 2013 roku w kraju,

  oraz w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

   

  Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z Bydgoszczy, Torunia
  i Włocławka, na spotkaniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w Toruniu uznają za zasadne protesty rolników naszego województwa i z innych miejsc w kraju
  w obronie ich dochodów z produkcji i sprzedaży płodów rolnych.

  Występujące w obrocie płodów rolnych ceny skupu poniżej kosztów produkcji, stwarzają trudną sytuację dochodową rodzin rolniczych, powodując brak możliwości odtworzenia produkcji, brak zainteresowania następców zawodem rolnika, a przede wszystkim brak perspektywicznego planowania działań w gospodarstwach.

  Naszym naturalnym bogactwem są dobre ziemie rolnicze i dobre rolnicze praktyki, dlatego rozwój rolnictwa powinien być ważną częścią strategii rozwoju naszego województwa.

  Przyczyn powtarzających się cyklicznie skoków cen na rynku zbóż w Polsce
  i frustracji rolników upatrujemy w braku instrumentów regulujących rynek produktów rolnych oraz braku stabilizacji ich cen jako produktu strategicznego.

  Dlatego też domagamy się :

  1.Utworzenia rezerwy finansowej w budżecie krajowym na sytuacje kryzysowe w rolnictwie, na szybkie i skuteczne finansowanie interwencji np. (przechowalnictwo, refundacje wywozowe) z możliwością przenoszenia niewykorzystanych środków na kolejne lata.

  2.Umożliwienie  rolnikom za zaliczkową płatnością składowanie zbóż i jego rozliczenie w dniu sprzedaży ostatecznej po uzasadnionych kosztach składowania.

  3.Urealnienie skupu interwencyjnego z 101,31 do 155 euro/t, tj. do kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych. Aktualna cena nie pokrywa kosztów produkcji najbardziej konkurencyjnych producentów.

  4.Utrzymania instrumentów w sektorze cukru, co najmniej do roku 2020 (w tym kwot
  i minimalnej ceny buraków), celem zmniejszenia presji na odchodzenie od uprawy buraka na rzecz produkcji zbóż konsumpcyjnych.

  5.Postulujemy o nowelizację ustawy o energii odnawialnej, w celu zwiększenia zapotrzebowania na krajowe surowce do produkcji bioetanolu w polskich gorzelniach, oraz estrów rzepakowych, a także biomasy jako wsadu do biogazowni.

  6.Stworzenia przepisów w zakresie odłogowania ziemi z dopłatami do odłogowania określonych ilości gruntów w gospodarstwie w celu stworzenia rezerwy obszarowej dla produkcji żywności pod zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości.

  7.Zniesienia lub ograniczenia ceł na nawozy sztuczne  w celu zmniejszenia presji krajowych producentów – dostawców na ceny, a tym samym obniżenie kosztów produkcji roślinnej.

  8.Zapewnienie uczciwych praktyk handlowych oraz stworzenie warunków dla organizacji działalności gospodarczej w sektorze rolniczym przez producentów rolnych.

  9. Wzmocnienia kontroli podmiotów skupujących płody rolne celem uniknięcia zmowy cenowej czy spekulacji a także podmiotów importujących.

  10. Ograniczenia rosnących wymogów biurokratycznych w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach.

   

  W imieniu Związków:

  RZRKiOR we Włocławku Kazimierz Pączkowski, Irena Muszyńska

  WZRKiOR w Bydgoszczy Henryk Sobczak, Zofia Kozłowska

  RZRKiOR w Toruniu Mieczysław Chiniewicz, Danuta Grzyb


  Do wiadomości:

  Krzysztof Jurgiel – Przewodniczacy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi

  Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko –Pomorski

  Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego

  Wiktor Szmulewicz– Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

  Paweł Knapik – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  Silvana Oczkowska – Przewodnicząca Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

 • Brak kategorii

  Komunikat

  Przyjazd kolonistów  z regionu bydgoskiego w Jastrzębiej Górze
  turnusu 27.07. – 09.08.2013

  TRASA i GODZINY PRZYJAZDU w dniu 09.08.2013r.

  Autokar SETRA nr rej. CIN 42380 z  Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej

  1.    Jastrzębia Góra Wyjazd z ok. godz.  13,oo (Autostrada A1)

  1. Bydgoszcz Hala „Łuczniczka” ul. Toruńska 59 – ok. 16,3o – dzieci z gmin: Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Mrocza
  2. Brzoza – przystanek PKS – godz. 17,oo – dzieci Żnin, Janowiec Wlkp.
  3. Złotniki Kuj.       –skrzyżowanie dróg 246 z 25 godz. 17,25 – Złotniki Kuj.
  4. Inowrocław – parking przy Kościele RUINA ul. Laubitza – 17,40 dzieci z gmin: Inowrocław, Gniewkowo, Dąbrowa, Dąbrowa Bisk., Pakość
  5. Kruszwica – plac przed Mysią Wieżą – ok. godz. 18,oo, (dzieci z gm. Strzelno, Jeziora Wielkie i Kruszwica)

  Mogą wystąpić odchylenia w czasie godzin przyjazdu do poszczególnych miejscowości, Czas uzależniony jest od sytuacji na drodze.

  Telefony  kontaktowe:

  • Henryk Sobczak – Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy – kom.  506 570 903
  • Wiesława Bigott   –  opiekunka  kolonistów – kom.  500 290 208
  • Biuro WZRKiOR Inowrocław – tel.   (052) 357 30 02
 • Brak kategorii

  Komunikat

  Komunikat: PRZEJAZD NA KOLONIE do:

  Jastrzębia Góra k/Władysławowa – OWR „HUTNIK” ul. Kuracyjna 3

  Bożena Dziekońska (58) 673 01 32, kom. 509 532 863

  Termin kolonii: od 09.08.2013r. do 22.08.2013r.

  WYJAZD dzieci na kolonie w dniu 09.08.2013r. o godz. 5,oo po trasie:

  1. Inowrocław –    plac przed Kościołem RUINA ul. Laubitza –    godz. 5,oo (17 dzieci z gmin: Inowrocław, Gniewkowo, Strzelno, Mogilno
  2. Koronowo – Rynek – ok. godz. 6,oo – 6,2o26 dzieci z gmin: Kamień Krajeński, Koronowo, Sośno, Więcbork,
  3. Nowe Marzy- wjazd na autostradę ok. godz. 7.30 dzieci z gminy Grudziądz

  Dalej autostradą A1 do Jastrzębiej Góry –przyjazd ok. godz. 11,oo – 11,3o

   

  Autokar SETRA nr rej. CIN 42380 NKA (Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej)

  Telefony  kontaktowe:

  Henryk Sobczak – Prezes WZRKiOR w Bydgoszczy – kom.  506 570 903

  Anna Frąszczak – Kierownik turnusu:  kom.  663 237 603

  Małgorzata Bigoś – Przerazińska  –  opiekunka na kolonii – kom.  600 238 756

  Biuro WZRKiOR Inowrocław – tel. (052) 357 30 02

  Melania Grobelska – kierownik biura WZRKiOR – kom. 516 069 089