logo
Brak kategorii

Posiedzenie Rady WZRKiOR w Bydgoszczy, w dniu 26 stycznia 2012 r. godz. 10.00

logo

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

ZAWIADOMIENIE

Prezydium Rady Związku, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, zwołuje posiedzenie:  

Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

oraz Komisji Rewizyjnej Związku

w czwartek 26 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w sali Agencji Nieruchomości Rolnej

w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38

Ze względu na tematykę obrad do udziału w dyskusji zaprasza się na posiedzenie Rady także: Przewodniczące GR KGW i Prezesów GZRKiOR

 

Przewodnicząca Rady WZRKiOR

 

 

Program posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości oraz przyjęcie porządku obrad Rady.
 2. Omówienie sytuacji gospodarczej rolnictwa województwa kujawsko – pomorskiego za 2011r. oraz perspektywy w 2012r. w tym: ubezpieczenie KRUS, wydłużenie aktywności zawodowej rolników. KP ODR, ARiMR, ARR, KRUS, ANR, KP IR, Sejmikowej Komisji Rolnictwa

1) Realizacja programu PO KL Reorientacja zawodowa rolników.

2) Udział przy wypracowywaniu kierunków działań strategii rozwoju wsi WKP do 2020r.

 1. Informacja wewnątrz związkowa o działalności społeczno-zawodowej w 2011r,:

1) Aktywność naszych członków w samorządach, w instytucjach, organizacjach oraz ich wpływ na politykę rolną, rozwój obszarów wiejskich,

2) Podejmowane działania Związku na rzecz:

 • Wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Promocji tradycji i kultury ludowej związku: na dożynkach, festiwalach, jarmarkach jako prezentacje stów, produktów, pieśni itp.
 • Organizacji jubileuszy, spotkań okolicznościowych.
 1. Informacja o podejmowanych działaniach przez Związek Krajowy na rzecz odnowienia członkowstwa w Związku,

1) Przedstawienie kierunków działalności, propozycji planu pracy Związku na 2012r.

2) Dyskusja i wolne wnioski

3) Podjęcie uchwał, opinii w sprawie:

 • Przyjęcia przez Radę „Planu Pracy Związku na 2012”
 • Wydłużenia okresu pracy w rolnictwie oraz składki zdrowotnej KRUS
 • Udziału przedstawicieli Związku w pracach na rzecz strategii wsi oraz opiniowaniu planów stosownie do art. 4, 5, 10, rozdziału 2 ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno zawodowych organizacjach rolników (DzU Nr 32, poz. 217 z póź. zm.)
 1. Zakończenie obrad Rady ok godz. 13.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *