Brak kategorii

II Zjazd

PROGRAM OBRAD II ZJAZDU DELEGATÓW

Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Sesja organizacyjna II Zjazdu – 03 lipca 2009r. godz. 9,oo – 10,3o

Drugi termin 9,3o – 10,3o

1.    Rejestracja Delegatów na II Zjazd od godz. 8,30

2.    Rozpoczęcie Sesji Roboczej Zjazdu przez Przewodniczącą Rady

3.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu (wice, sekretarz, 2-ch asesorów)

4.      przedstawienie  porządku i regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów Zjazdu

5.      Ustalenie składu Komisji Zjazdowych

a)   Mandatowo – Skrutacyjnej

b)   Wyborczej

c)   Statutowo – wnioskowej

Sesja oficjalna Zjazdu 11,oo – 13,oo

1.    Otwarcie obrad Zjazdu przez Przewodniczącego i powitanie uczestników

2.    Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów Zjazdu

3.    Zatwierdzenie Komisji Zjazdowych

4.    Wręczenie odznaczeń, wyróżnień, dyplomów

5.    Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Związku za kadencję oraz przedstawienie propozycji programu działania Związku na najbliższą kadencje 2009 – 2014

6.    Sprawozdanie Prezesa Związku z działalności za okres 2004 – 2009r.

7.    Wystąpienia zaproszonych gości Zjazdu

8.    Dyskusja nad programem i kierunkami działania Związku

9.    Przerwa w obradach 1300 – 1315

Sesja Robocza II Zjazdu – 13,15

1.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

2.    Dyskusja nad sprawozdaniami oraz realizacją programu działania 2004 – 2009

3.    Stwierdzenie prawomocności Zjazdu do podejmowania uchwał

4.    Podjęcie uchwały Zjazdu ws. skwitowania dla władz Związku (Zarządu, Rady)

5.    Podjecie uchwał: program działania Związku na lata 2009 – 2014

6.    Sprawozdanie Komisji Statutowej nt. propozycji zmian Statutu oraz dyskusja

7.    Podjecie uchwał Zjazdu w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku

a)    Uchwała w sprawie uznania Związku za Organizację Pożytku Publicznego

b)    Uchwała nt. udzielenia upoważnienia dla Rady Związku do dokonania niezbędnych zmian w statucie dla dostosowania go do zmieniających się warunków prawa.

8.    Wybory organów Związku oraz delegatów:

a)   Przewodniczącego Rady Związku

b)   Rady Związku

c)   Zjazd Krajowy, Zjazd Wojewódzki.

9.    Dyskusja dla wypracowania wniosków z obrad Zjazdu

10.  Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Rady oraz Rady Związku

11.  Wybory organów Związku cd:

a)    Komisji Rewizyjnej

b)    Desygnowanie po 2 osoby (K+M) z pośród delegatów na Zjazdy do Zarządu Krajowego i Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych WKP.

12.  Przerwa – posiedzenie Rady Regionalnej celem ukonstytuowania Prezydium Rady oraz wyboru Prezesa i Zarządu Związku.

13.  Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Krajowy, Wojewódzki Zjazd

14.  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków ze Zjazdu oraz

a)   Wysokości składek członkowskich dla członków związku

b)   Nadania tytułu honorowego „Patrona Związku …….”

15.  Wystąpienie Prezesa i Przewodniczącego

16.  Zakończenie obrad Zjazdu.

Regulamin obrad

Regulamin wyborów

Uchwała o wysokości składek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *