Brak kategorii

Darowizna na OPP za 2010r

Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bydgoszczy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
88 – 100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164
tel. 52.3573002 inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

Szanowni Państwo

(Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych)

Związek nasz zrzesza mieszkańców wsi w tym Koła Gospodyń Wiejskich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, oraz prowadzi działalność społeczno – zawodową na terenie byłego województwa bydgoskiego.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie dla naszej organizacji

podatku dochodowego za 2010r. wpisując do deklaracji: PIT 37, PIT 36

Ø  Nazwę organizacji: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz

Ø nasz numer KRS 0000103621

Deklarujemy, że środki finansowe uzyskane z wpłat 1% podatku na rzecz Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zamierzamy przeznaczyć na zadania statutowe, których celem jest m.in:

1.     Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności wiejskich w zakresie, edukacji, nauki, oświaty i i aktywizacji zawodowej, wychowania

2.     Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

3.     Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

4.     Działalność charytatywna, promocja zatrudnienia osób.

5.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dziedzictwa przyrodniczego.

6.     Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

http://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/pdf/Darowizna_na_OPP_za_2010.pdf

 

Zarząd z góry dziękuje

za okazaną pomoc finansową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *