Interwencje i opinie

WZRKiOR w Bydgoszczy, jest organizacją apolityczną, reprezentuje swoich członków zrzeszonych za pośrednictwem Kół Gospodyń Wiejskich, Kółek Rolniczych oraz Stowarzyszeń. Zgodnie ze Statutem podejmuje działania w obronie ich interesów oraz wspiera inicjatywy prowadzące do poprawy życia mieszkańców wsi. Tutaj znajdziesz wystąpienia Związku oraz udzielone przez adresatów odpowiedzi.