• Kolonie

  KOMUNIKAT WYJAZDOWY – ZIMOWISKO – ZAKOPANE 2023

  Organizatorami Zimowiska dla 22 dzieci w wieku (7 – 16 roku) rolników z subregionu bydgoskiego z których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie są:

  • Stowarzyszenie Kobieta Wiejska GOSPODYNI 
  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 

  Termin Zimowiska od 04 – 02 do 10 – 02 – 2023r
  Miejsce Zimowiska:
  Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane

  WYJAZD 03-02-2023r. PKP Bydgoszcz Gł. godz. 21;03 PKP Inowrocław godz. 21:29
  Zbiórka kolonistów
  co najmniej 0,5 godz. Przed odjazdem pociągu w pomieszczeniu kas biletowych

  POWRÓT 10-02-2023r. PKP Inowrocław godz. 23;16, PKP Bydgoszcz Gł. godz. 0:01(11-02)

  ZGŁOSZENIE dzieci na Zimowisko zawierające:

  • Wypełniona Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu (oryginał po zakwalifikowaniu)
  • oświadczenie RODO
  • zgodę na przewóz dziecka PKP

  PRZEKAZAĆ oryginały listownie do WZRKiOR Bydgoszcz lub przed wyjazdem dziecka PKP 

  Podczas przejazdu dzieci OPIEKUNAMI są: 

  • Grażyna Leśna Tel. 607573522
  • Sławomir Olszewski Tel. 501310278

  Szczegóły nt. zimowiska patrz strona www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl

  KONTAKT:

  • Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 88-100 INOWROCŁAW, ul. Jacewska 164 mail: inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl; tel/fax 52.3573002; kom.516069089, 506570903
  • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich GOSPODYNI 00-682 Warszawa ul. Hoża 68/204: tel: 665 444 545 skwgospodyni@gmail.com 
  • Ośrodek Wypoczynkowy „Zakopiec” ul. Jaszczurówka 23c 34-500 Zakopane tel.18 2011411   601 449 250; Kierownik Zimowiska: – Jerzy Sobieraj 601152770
 • Brak kategorii

  Finał Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022 (XX edycja)ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI

  ROLNICZKI I ROLNICY NAGRODZENI!

  To była już 20. edycja Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. Uroczystości wręczenia okolicznościowych statuetek, nagród i dyplomów miała  miejsce 28 stycznia 2023 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wśród gości byli m.in.: Mikołaj Bogdanowicz – wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Krzysztof Ardanowski – poseł na Sejm i doradca prezydenta RP.  Obecni byli także inni posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie i sołtysi, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego i firm oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

  Przede wszystkim  zaś byli obecni ROLNICY i ROLNICZKI  województwa kujawsko-pomorskiego – nominowani w tej edycji konkursu. Zdobywcami tytułu Rolnika Pomorza i Kujaw 2022 zostali: W produkcji roślinnej: Irena i Mariusz Dębowscy (Lubraniec Parcele) – nominowani przez Brzesko-Kujawski Związek Buraka Cukrowego we Włocławku; Maria i Kazimierz Kurzyńscy (Gołębiewo, pow, Grudziądz) – nominowani przez Krajowy Związek Buraka Cukrowego w Warszawie; Teresa Jarecka-Stanek i Tomasz Stanek – nominowani przez gminę Strzelno; Violetta i Sławomir Zwietrzała (Januszkowo, pow. Żnin). 

  W produkcji zwierzęcej: Jolanta i Krzysztof Cieszkowscy (Księta, pow. Brodnica) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Trzody Chlewnej; Violetta i Ireneusz Klinger (Budzisław, pow. Żnin) – nominowani przez powiat żniński. 

  W kategorii Mleczarstwo i produkcja mleka: Iwona i Przemysław Kawula (Frydrychowo, pow. golubsko-dobrzyński) – nominowani przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Anna i Arkadiusz Przybylak (Jabłówko, pow. Żnin) – nominowani przez Gmninę Łabiszyn.

  W kategorii Ogrodnictwo: Agnieszka i Rafał Lewandowscy (Ostrowąs, pow. Aleksandrów Kuj.) – nominowani przez Gminę Aleksandrów Kujawski.

  W kategorii Gospodarstwo Wielkotowarowe: Sebastian Filipek-Kaźmierczak – prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. Z o. o. (Chodeczek, pow. Włocławek) – nominowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu.

  Gala XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, była też okazją do wręczenia podziękowań za wieloletnią pracę w Kapitule Konkursu jej Przewodniczącej  – ZOFII KOZŁOWSKIEJ oraz twórcy tego Konkursu JANUSZOWI POLAKOWI.

    W imieniu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, składamy wszystkim nominowanym do nagrody w tegorocznym – XX Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw – serdeczne gratulacje. Te najserdeczniejsze kierujemy pod adresem laureatów Konkursu. Uczestnictwo w nim, to nie tylko osobiste satysfakcje dla nominowanych i zwycięzców  tej zacnej imprezy, ale również możliwość pokazania naszemu społeczeństwu Środowiska Wiejskiego – efektów Waszych ROLNICZKI I ROLNICY – działań. To możliwość mówienia przy tej okazji o niezwykle ważnej roli rolnictwa – jako gałęzi polskiej gospodarki. Możliwość mówienia głośno o sprawach dotyczących rolników – ich ciężkiej pracy i problemach związanych z działalnością rolniczą, narażoną nie tylko na kaprysy pogody, ale czasami także na konsekwencje polityki rolnej Państwa i Rządu. 

  Nasz Związek, od 150 lat stoi na straży rolniczych spraw. W dzisiejszych skomplikowanych czasach zmieniliśmy dotychczasową formułę apeli, na interwencje do władz różnego szczebla, do Rządu, podnosząc problemy związane z opłacalnością produkcji rolniczej, oczekując podjęcia szybkich działań naprawczych czy pomocowych zapobiegających zapaści rolnictwa tak w produkcji rolnej, jak i zwierzęcej oraz w innych działach specjalnych. Nasze interwencje dotyczyły m.in. zagospodarowania nie sprzedanych produktów rolnych, warzyw i owoców

  Nasza kolejna, najnowsza interwencja, wysłana do Premiera Polskiego Rządu 16 stycznia 2023 roku – dotyczy braku reakcji Rządu na postulaty środowisk rolniczych w zakresie poprawy trudnej sytuacji gospodarstw rodzinnych, spowodowanej kryzysem energetycznym oraz inflacją zagrażającą wznowieniu produkcji rolnej w 2023r. Występujemy o pilną interwencję Rządu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie dostosowania cen nawozów, paliwa, energii elektrycznej – gwarantujących opłacalność produkcji rolnej: zbóż, rzepaku, kukurydzy, nie sprzedanych z powodu m.in. niekontrolowanego importu z Ukrainy. Rozumiemy potrzebę pomocy walczącej Ukrainie, ale nie powinno to negatywnie wpływać na polskie rolnictwo. Jako pilne podnosimy zatem kwestię uregulowania przewozu zbóż z Ukrainy przez Polskę do dalszych odbiorców. 

  Wnosimy również w tym piśmie skierowanym do Premiera Polskiego Rządu – o uruchomienie skupu interwencyjnego przez Krajową Grupę Spożywczą lub PKN Orlen – w tym na potrzeby produkcji biopaliw. Trudna sytuacja występuje także w produkcji trzody chlewnej, co łącznie skutkuje  zadłużaniem gospodarstw rolnych, ograniczających zakup środków do produkcji rolnej. Coraz częściej też niszczy polskie gospodarstwa rolnicze niemożność spłaty drożejących rat kredytów,

  Apelujemy zatem w tym piśmie skierowanym do premiera Polskiego Rządu o jak najszybsze uruchomienie programów oddłużeniowych, pomocowych. Rolnicy oczekują także usprawnienia systemu ubezpieczeń rolniczych i utworzenia Funduszu Gwarancji Rolnych.

  Na postulaty te oczekujemy działań i pilnej odpowiedzi od Pana Premiera. Brak reakcji skutkować  może akcjami protestacyjnymi zapowiadanymi w pogotowiu strajkowym i rosnącym niezadowoleniem ubożejącego środowiska wiejskiego,

  Związek Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich nie pomija w swoich działaniach dzieci i seniorów, starszych rolników – mieszkańców wsi. Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy w Inowrocławiu, w budynku Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pilotażowy Dom Dziennego Pobytu dla seniorów mieszkańców wsi.

  W półrocznych turnusach przebywa tu 20 osób, którym zapewniamy aktywne spędzenie czasu w dniach roboczych; dowóz, wyżywienie, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

  Do zwiedzenia Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu, zapraszamy Rolników, laureatów XX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, którzy odbierali  piękne statuetki i wspaniałe nagrody, świadczące o ich sukcesach w niełatwej i szlachetnej pracy rolników. 

  Zapraszamy także do zwiedzenia tej placówki przedstawicieli władz samorządów: powiatowych, gminnych, wiejskich, by mogli inicjować powstawanie podobnych placówek opiekuńczych na dla terenach wiejskich dla osób starszych.

  Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM TEGO KONKURSU, podkreślając Wasz trud i wysiłek w pracy gwarantującej Polskiemu Narodowi bezpieczeństwo żywieniowe. Deklarujemy również, że Związek w Bydgoszczy, zrzeszony w Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych, nadal będzie stał na straży WASZYCH rolniczych spraw i problemów – BRONIĄC TYCH – którzy nas ŻYWIĄ.