• Brak kategorii

  Kolonie Leba 2015

  Wykaz dzieci zakwalifikowanych przez WZRKiOR w Bydgoszczy na kolonie do Łeby

  II turnus 11.07. – 24.07.2015r. (tutaj)

  Informacja o wysokości kosztów przejazdu będzie podana na stronie Związku, po zakończeniu rezerwacji jako przejazdy grupowe na początku przyszłego tygodnia.

 • Brak kategorii

  Komunikat o naborze na kolonie

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy organizuje KOLONIE LETNIE w Łebie dla 54 dzieci – turnus od 11 do 24 lipca 2015r.

  Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Dagmara”

  ul. Łebska 84, 84-360 Łeba

  Naboru na kolonie dokonuje Biuro Związku w Inowrocławiu we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, GR KGW z pośród dzieci rolników do 16-tego roku życia, z których przynajmniej jedno z opiekunów podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie lub pobiera świadczenie KRUS.

  Aby dziecko zostało zakwalifikowane należy przesłać (mailem) lub doręczyć:

  1. Zgłoszenie dziecka wraz z wypełnioną karta kwalifikacyjną na kolonie
   1. Zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS, iż przynajmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub jest osobą pobierającą emeryturę albo rentę z KRUS.
  2. Potwierdzenie wpłaty rodziców – opłaty za kolonie 300,00 złotych/dziecko + koszt dowozu dzieci na konto Związku:

  39 8149 0000 0014 3941 2000 0003 – Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

  z dopisem: kolonie 2015 Imię i Nazwisko dziecka

  informacji udziela Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

  88-100 Inowrocław, ul. Jacewska 164

  telefonicznie 52*3573002; 516069089 lub

  mailem: [email protected];

  karta kolonijna do pobrania