Życzenia •Drukuj•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 25 •grudnia• 2020 08:32•
Koleżanki i Koledzy
Sympatycy i Przyjaciele
Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich

 

Święta Bożego Narodzenia to okazja do składania życzeń
Więc życzymy Wam
dużo zdrowia, optymizmu, życzliwości
oraz szacunku dla osób o innych poglądach.
Zadbajmy aby nikt  nie został samotny, czy bez wieczerzy.
Niechaj Jahwe wleje w Wasze serca łaskę dobroci.
Życzymy Wam zdrowych spędzonych w rodzinie świąt.
Zarząd i Rada
WZRKiOR w Bydgoszczy


życzenia