KOMUNIKAT WZRKiOR z dnia 11-11-2020 •Drukuj•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 12 •listopada• 2020 15:38•
IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy jest odwołany
(z przyczyn niezależnych od Związku - COVID19)
Związek na podstawie uchwały Nr 01/10/2020 z dnia 08-10-2020r.
Rady Związku
oraz art. 28 ustawy Tarcza 4 Dz U z 2020r poz. 1086)
zmienił termin i zasady organizacji i odbycia IV Zjazdu Związku.
Szczegóły do wiadomości (tutaj kliknąć)
Materiały programowe, organizacyjne oraz pomocnicze Zjazdu
będą publikowane w zakładce obok strony jako:
IV Zjazd WZRKiOR w Bydgoszczy