KOMUNIKAT Zimowisko w Zakopanem 2023 r.

Dzieci Rolników członków WZRKiOR w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich “GOSPODYNI”  wzorem ubiegłych lat informuje za pośrednictwem WZRKiOR, że organizuje zimowisko 7-dniowe w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym “ZAKOPIEC“, ul. Jaszczurówka 23c dla dzieci wiejskich, których przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z tej instytucji pobiera świadczenie.

Zimowisko dla ok. 50 dzieci odbędzie się w dniach od 04 do 10 lutego 2023r.  w okresie ferii zimowych dla województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dopłata do zimowiska na poziomie 2022r w tym koszty podróży (PKP/autokar)

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka:

1.Karta kwalifikacyjna zgłoszona przez Przewodniczącą KGW lub Stowarzyszenia współpracującego z WZRKiOR w Bydgoszczy

Szczegóły organizacyjne zimowiska w Zakopanem

Oferta organizacji Zimowiska dla dzieci rolników jest adresowana dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń zrzeszonych w WZRKiOR w Bydgoszczy. Obejmuje także KGW zarejestrowane w ARiMR, które podjęły uchwały  o zrzeszeniu się w WZRKiOR w Bydgoszczy.

Zgłoszenia wstępne ilości dzieci na Zimowisko dokonuje Przewodnicząca KGW mailem [email protected] w terminie do 10 stycznia 2023 r. 

Związek na podstawie zgłoszeń uzgodni ilości naboru dzieci z powiatów subregionu, Rodzice wypełniają: karty kwalifikacyjne i inne dokumenty oraz nawiązują współprace przy organizacji wyjazdu dziecka na zimowisko. 

Załączniki:
Klauzula RODO.pdf
Karta Kolonijna.doc
Informacja o OW Wykopiec.doc