• Organy WZRKiOR

  Prezydium Rady

  1/ uchwała nr 7_2015 Zjazdu WZRKiOR 2/ Regulamin pracy Rady WZRKiOR 3/ Wykaz członków Rady WZRKiOR 4/ Uchwała o Prezydium Rady WZRKiOR 5/ Komisje Rady WZRKiOR Inż. Zofia Kozłowska – Przewodnicząca Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy tel. 052 30 21 209 kom. 600 294 329,e-mail zofia.kozlowska@wp.pl Stanisław Drogoś – Wiceprzewodniczący Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy tel. 606 984 532, mail: srirolnik@op.pl Grażyna Leśna – Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy tel. 607 573 522, mail: magdakwiatkowska19@wp.pl Krzysztof Mleczko – Sekretarz Rady Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy tel. 606128873, mail: krzysztofmleczko.skr@gmail.com Prezydium Rady…

 • Organy WZRKiOR

  Zarząd

  Uchwała Rady WZRKiOR nr 6-04-2015 o powołaniu Zarządu (tutaj) Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Henryk Sobczak tel. 52 3573002; 506 570 903 e-mail sobczak_henryk@wp.pl Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Jerzy Orczykowski tel. 604 870 727 e-mail: janorc@interia.pl Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Henryka Derezińska tel. 606 504 260 e-mail: zspkbib@wp.pl Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy Anna Iwanowska tel. 600 367 472 e-mail: agroturiwan@wp.pl

 • Organy WZRKiOR

  Rada Wojewódzka Kół Gospodyń Wiejskich

  1 Uchwała Rady nr 7.04.15 powołania Komisji WZRKiOR (tutaj) Uchwała Rady nr 3.04.15 powołania Rady Wojewódzkiej KGW (tutaj) Uchwała Rady nr 1.10.2015 przyjęcia Regulaminu RW KGW (tutaj) Regulamin Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy (tutaj) Marianna Radzięda – Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy tel. 698 705 955, e-mail maria.radzieda@wp.pl Wiesława Weltrowska  – Wiceprzewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy tel. 511 307 854, e-mail wweltrowska@gmail.com Małgorzata Małecka – Wiceprzewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy tel. 665 797 966, e-mail malgorzata-malecka61@wp.pl Barbara Mizdalska – Sekretarz Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy tel. 696 817 259, e-mail barbara.mizdalska@interia.pl Wojewódzka Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Bydgoszczy – członkowie 1. Radzięda Marianna – Przewodnicząca Gmina Złotniki…

 • Informacja o związku

  Statut WZRKiOR

  WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY Bydgoszcz, 2010 roku SPIS  TREŚCI: I.     Nazwa, siedziba i teren działania II.   Cele, zadania i środki działania III. Członkowie, ich prawa i obowiązki IV. Organy związku: A.  Zjazd delegatów Związku B.  Rada Związku C.  Prezydium Rady D.  Komisja Rewizyjna E.  Zarząd Związku V.  Majątek Związku VI. Przepisy końcowe S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w BYDGOSZCZY I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA § 1. 1.    Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym, zrzeszeniem: 1)    Kółek Rolniczych, 2)    Kół Gospodyń Wiejskich, 3)    Kół Młodych Rolników,…