• Brak kategorii

  Zimowisko Kudowa Zdrój

  KOMUNIKAT – OGLOSZENIE

   

  WZRKiOR w Bydgoszczy ogłasza rekrutację

  dzieci i młodzieży subregionu bydgoskiego na:

  ZIMOWISKO – Kudowa Zdrój 10-19 luty 2018r.,

  które do dnia rozpoczęcia turnusu ukończyły 16 roku życia,

  oraz jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

   

  Zgłoszenia dokonają  mailem na adres:inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

  zaświadczając skan wypełnionej (karta_zimowiska) oraz (oswiadczenie_rodziców)

   

  O zakwalifikowaniu uczestnika DECYDUJE:

  data wpływu zgłoszenia oraz przynależność rodzica do KGW lub KR

   

  przed wyjazdem należy dostarczyć/przesłać w oryginalne:

  na adres:88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164

  1/ wypełnioną i podpisaną Kartę zimowiska

  2/ Oświadczenie rodzica

  3/ Zaświadczenie z KRUS (o ubezpieczeniu lub pobieraniu emerytury lub renty)

   

  Szczegóły o zimowisku tel. 52*3573002