• Brak kategorii

  Imieniny pani Cecylii Skoniecznej

  Seniorka Cecylia Skonieczna, najstarsza czynna działaczka WZRKiOR w Bydgoszczy obchodziła swoje 96 imieniny.
  Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele Związku (Krzysztof Mleczko i Grażyna Leśna) złożyli okazjonalne życzenia i przekazali w imieniu pana Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego kosz podarunkowy.

  Grażyna Leśna, Cecylia Skonieczna i Krzystof Mleczko
  Kosz podarunkowy Marszałka Kujawsko-Pomorskiego

  życzenia Pani Cecylii złożył także proboszcz parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie Otton Szymków.

  Cecylia Skonieczna i Otton Szymków

  Związkowcy życzyli pani Cycylii dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności!
  200 lat!

 • Komunikat

  KOMUNIKAT dla RolnikówAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Nabór wniosków na małe przetwórstwo oraz RHD


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o: „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” czyli na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD). od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r.

  Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój jest kierowany do dwóch grup rolników – wnioskodawców tj.:
  Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.
  Druga grupa to rolnicy (lub małżonkowie), którzy podejmą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego -RHD jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

  W obu przypadkach poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych..

  W obu wariantach ubiegający się o dofinansowanie muszą:

  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie,
  • być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku,
  • posiadać numer identyfikacyjny.

  W co można zainwestować?
  Wsparcie można otrzymać między innymi na. budowę, rozbudowę lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania.
  Przewidziano też dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

  W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu:

  • niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania;
  • służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju;
  • wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych
  • cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach.

  Gdzie można składać wnioski o pomoc?
  Wnioski o wsparcie będą przyjmowały Oddziały Regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

  Na podstawie https://www.gov.pl/web/arimr/wkrotce-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo-i-rhd

 • Historia Kółek Rolniczych i KGW na Kujawach,  Święta

  Święto Zmarłych – Zaduszki 2021

  Pierwsze dni listopada to szczególny czas w którym wspominamy naszych zmarłych. W ostatnim roku pożegnaliśmy wielu Przyjaciół, Bliskich Członków a także osób związanych z naszym środowiskiem, naszego Związku. Niektórzy odeszli nagle, Inni przedwcześnie – przegrywając walkę z chorobą, jednak każde odejście to ból i żal za osobą z którą już się nie spotkamy. Podczas święta zmarłych oraz „Zaduszek” wspominamy tych co odeszli, oraz tych którzy swoją postawą dali świadectwo człowieczeństwa i patriotyzmu. Stali się ikoną tamtych czasów, dzięki którym możemy teraz czerpać zapał do współpracy oraz inicjatyw poprawy doli chłopskiej. Przykładem pozytywistycznego działania ponad podziałami jest kolejna rocznica założenia Pierwszego Kółka Rolniczego na Kujawach (03-11-1867r.) tj. Towarzystwa Rolniczego dla Szymborza i Łojewa.

  Pamięć o tym zdarzeniu zachowujemy corocznie oddając cześć przy kamieniu pamiątkowym przy Kościele Św. Mikołaja w Inowrocławiu

 • Brak kategorii

  75-lecie KGW Radojewice

  Koło Gospodyń wiejskich Radojewice w sobotę 16.10.2021r. obchodziło swoje 75-lecie. KGW Radojewice jest znane z swoich wielu osiągnięć w krajowych wystawach, konkursach jak i lokalnych działaniach humanitarnych. Nic tylko życzyć paniom 100-lecia koła jeśli nie wiele więcej lat powodzenia.

 • Brak kategorii

  Dzień Nauczyciela

  Nauczycielu,
  Gdy kiedyś zejdą się nasze drogi,
  Niech Ci będzie dzień tak błogi,
  Jak dziś, przy Twoim święcie,
  Byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam,
  Żeś dobrych uczniów miał
  I żeś kochał nas zawzięcie.

  Dzisiaj obchodzimy święto nauczyciela. Z tej okazji życzymy wszystkim nauczycielom wytrwałości i radości w zawodzie. Niech wam sprzyja zdrowie i niech dni nauczania będą lekkimi.

 • Brak kategorii

  Konsultacje projektów rozporządzeń MRiRW ws. stawek płatności bezpośrednich za 2021 r.

  Poniżej załączone są pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące konsultacji projektów rozporządzeń w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2021 r., z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do tych projektów (również w załączeniu) na adres sekretariat.dpb@minrol.gov.pl, w terminie do dnia 5 października 2021 r.

  pismoMRiRW_konsultacje.pdf
  proj_Rozp_stawka-zazielenienie_2021.pdf
  proj_Rozp_stawki-pl-do-pow-upraw_2021.pdf
  proj_Rozp_-stawki-pl-do-zwierzat_2021.pdf
  proj_Rozp_stawka-JPO_2021.pdf
  proj_Rozp_stawka-pl-dodatkowa_2021.pdf
  proj_Rozp_stawka-pl-mlody-rolnik_2021.pdf
  proj_Rozp_stawka-tyton_2021.pdf

 • Projekty unijne

  Realizacja projektu Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
   z siedzibą w Inowrocławiu
  w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim

  realizuje w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt
   nr RPKP.09.03.02-04-0075/20 pt.

  Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

  Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 84 osób osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z powiatu inowrocławskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad ww. osobami poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 30.06.2023 r.

  Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 84

  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 84

  3. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 24

  4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20

  5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 20

  6. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – 19

  Miejsce realizacji projektu: ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław

  Biuro projektu: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

  Całkowita wartość projektu: 2 016 336,00

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 713 885,60

 • Dla młodzieży

  Początek roku szkolnego

  Ostatnie dwa lata szkolne ze względu na pandemie były wyzwaniem zarazem dla nauczycieli jak i uczniów. Po przerwie wakacyjnej nadszedł czas na powrót do szkół. W tym roku uczniowie zasiądą w ławkach i bezpośrednio spotkają się z nauczycielami.

  W związku z tym Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy życzy wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę i również tym, którzy po wakacjach wracają do szkoły, owocnego, radosnego i bezpiecznego roku szkolnego.

 • Brak kategorii

  Zaproszenie na Wojewódzkie Dożynki w Toruniu 28-29 sierpnia 2021r.

  Okres żniw jest kulminacją ciężkiej pracy rolnika jak i jednym z najcięższych okresów w tym wymagającym zawodzie. Wysiłek ten zasługuję na podziękowanie i celebracje. Organizowana uroczystość dożynkowa w Toruniu jest podziękowaniem za włożony trud i umożliwi odetchnięcie przed początkiem jesiennych prac.

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zaprasza na Wojewódzkie Dożynki w Toruniu dniach 28 i 29 sierpnia 2021r.

  Obchody wojewódzkiego święta plonów są organizowane wspólnie z diecezją toruńską, współgospodarzami są powiat toruński i samorząd miasta Torunia.

  Podczas pierwszego dnia dożynek wystąpią raper L.U.C. i grupa muzyczna Rebel Babel, którzy koncertować będą najpierw na toruńskiej starówce, a potem na plenerowej scenie na Jordankach.

  niedzielę 29 sierpnia odbędzie się uroczysta msza dożynkowa w katedrze św. Janów, a następnie korowód dożynkowy przejdzie ulicami starego miasta na Jordanki, gdzie odbędą się główne uroczystości. Na zakończenie dożynek wystąpi Golec uOrkiestra.

  Dożynki 2021 - program
  Program dożynek.
 • Brak kategorii

  KOMUNIKAT – OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzanie prac remontowo-adaptacyjnych

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zamieścił
  w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie 2021-24615 62483Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie prac remontowo-adaptacyjnych dlaprojektu„Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior” w INOWROCŁAWIU.

  Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62483

  oraz https://www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl/2021/08/05/zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzanie-prac-remontowo-adaptacyjnych-w-ramach-projektu-dom-dziennego-pobytu-bursztynowy-senior

  Zaplanowano prace remontowo –budowlano -adaptacyjne w pomieszczeniach jak:

  Korytarze, Szatnia, Sala główna, Kuchnia, Łazienka dla osób niepełnosprawnych, Pokój fizjoterapii, Pokój terapii indywidualnej, wyjście awaryjne z budynku

  Zadanie podzielono na 6 części (verte), którego zakres wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, armatury, stolarki drzwiowej itd.) obejmuje:

  • Roboty rozbiórkowe ścianek wewnętrznych
  • Zamurowanie istniejących otworów w ścianach
  • Wykonanie ścianek działowych
  • Wykonanie instalacji wod-kan wewnętrznej (modernizacja istniejącej instalacji)
  • Wykonanie instalacji elektrycznej
  • Przerobienie instalacji gazowej
  • Instalacja ścian mobilnych
  • Przeniesienie grzejników i zaworów grzejnikowych
  • Wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych
  • Wykonanie posadzek
  • Osadzenie stolarki wewnętrznej i wymianę drzwi wejściowych
  • Roboty podłogowe
  • Roboty malarskie oraz wykładziny ścienne – płytki ceramiczne
  • Uporządkowanie placu budowy

  Części ZADANIA:

  1. Wyjście z budynku
  2. Pokój fizjoterapii, Łazienka dla osób niepełnosprawnych, Kuchnia
  3. Pokój terapii indywidualnych, Korytarze, Szatnia
  4. Sala główna,
  5. Instalacje elektryczne i monitoringu
  6. instalacja gazowa – przemieszczenie gazomierzy
  Część I Zakresy robót w poszczególnych częściach zadania
  Część I – Prace w zakresie WYJŚCIE Z BUDYNKU
  Demontaż i rozebranie istniejących schodów1 komplet
  Poszerzenie wykopu pod schody jako wyjście osób niepełnosprawnych 2x5x1,5 m1 komplet
  Wykonanie schodów zewnętrznych oraz murku ochronnego z betonu lub bloczków betonowych1 komplet
  Dostosowanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, przeciwpożarowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 100 cm1 sztuka
  Wykonanie zadaszenia nad schodami, montaż do termo izolowanej ściany budynku1 sztuka
  Ułożenie płytek i stopnic antypoślizgowych rowkowanych mrozoodpornych. Zaprawa do spoinowania elastyczna dostosowana do szerokości spoin1 komplet
  Wykonanie i montaż prowadnic metalowych dla wózków inwalidzkich1 sztuka
  Prace wykończeniowe1 komplet
  Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

  Część II – Prace w zakresie pokoju fizjoterapii, łazienki dla osób niepełnosprawnych, kuchni

  POKÓJ FIZJOTERAPII
  Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
  Dostosowanie otworów drzwiowych, zakup i montaż 2 drzwi wewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych2 sztuki
  Szpachlowanie dwukrotne sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową20 m2
  Skucie płytek i ułożenie posadzki z płytek lub masy chemoutwardzalnej20 m2
  Ułożenie płytek ściennych cegłopodobnych na wysokość ścian30 m2
  Zakup i montaż klimatyzatora ściennego1 sztuka
  Prace wykończeniowe1 komplet
  Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

  ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Powiększenie powierzchni łazienki o sąsiadujące pomieszczenie schowka1 komplet
  Wyburzenie ściany łączącej istniejące pomieszczenia zaplecza i schowka4,24 m2
  Wykonanie ściany4,24 m2
  Dostosowanie otworu, zakup i montaż drzwi wewnętrznych (łazienkowych) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
  Wyrównanie poziomu i ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych na zaprawie dostosowanej do układania płytek4,5 m2
  Demontaż i wymiana instalacji wod – kan1 komplet
  Ułożenie płytek ściennych do wysokości 2 m16 m2
  Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi14 m2
  Montaż natrysku oraz siedziska dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Montaż umywalki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Montaż baterii dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Montaż muszli ustępowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych1 komplet
  Prace wykończeniowe1 komplet
  Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet


  KUCHNIA
  Odświeżenie ścian1 komplet
  Prace wykończeniowe1

  Część III – Prace w zakresie sali głównej

  Dostawa i montaż ściany mobilnej (przegroda przesuwna segmentowa – harmonijkowa lub równoważna). Dostawa i montaż wraz z wykonaniem konstrukcji stalowej do jej zamontowania (góra)1 sztuka
  Zakup i montaż klimatyzatora ściennego2 sztuki
  Wykonanie zaprawek pomontażowych1 komplet

  Część IV – Prace w zakresie korytarzy, szatni i pokoju terapii indywidualnych

  KORYTARZE i SZATNIA
  Zerwanie istniejącej posadzek oraz wykonanie nowej warstwy wyrównawczej8,4 m2
  Ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych na masie klejowej dostosowanej8,4 m2
  Dostawanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi wewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych1
  Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi34 m2
  Prace wykończeniowe1 komplet
  Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet
  POKÓJ TERAPII INDYWIDUALNYCH
  Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej wraz z osprzętem1 komplet
  Zabudowanie wodomierzy wraz z wykonaniem półki betonowej1 komplet
  Przemieszczenie instalacji CO i wymiana grzejnika1 sztuka
  Dostosowanie otworu drzwiowego, zakup i montaż drzwi wewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych1 sztuka
  Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową32m2
  Prace wykończeniowe1 komplet
  Usunięcie i utylizacja gruzu1 komplet

  Część V – Prace w zakresie instalacji elektrycznej oraz monitoringowej

  Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej oraz zasilania DDP1 komplet
  Podział obwodów na poszczególne zabezpieczenia plus ewentualna rozbudowa1 komplet
  Montaż oświetlenia, gniazdek oraz włączników oświetlenia1 komplet
  Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji i osprzętu1 komplet
  Ewaluacja i test istniejącego okablowania oraz infrastruktury przesyłu danych1 komplet
  Montaż systemu zabezpieczenia alarmowego wraz z niezbędną instalacją1 komplet
  Instalacja czujek ruchu w obiekcie1 komplet
  Instalacja kamer monitoringowych obserwujących wejścia do lokalu1 komplet
  Instalacja sygnalizatora alarmowego1 komplet
  Podłączenie i konfiguracja zamontowanych urządzeń1 komplet
  Wystawienie dokumentacji wykonanych prac1 komplet
  Wykonanie zaprawek pomontażowych1 komplet

  Część VI – Prace w zakresie instalacji gazowej

  Przemieszczenie 3 gazomierzy wraz z dostosowaniem istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej1 komplet

  ZLECAJĄCY:

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
  88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 NIP: 9670628165

  Dane ogłoszeniodawcy: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 88-100 Inowrocław Jacewska 164 NIP: 9670628165 inowroclaw-kolkarolnicze@wp.pl

  Osoby do kontaktu: Henryk Sobczak tel.: 506570903 e-mail: sobczak_henryk@wp.pl

  Przemysław Byś tel.: 780117889 e-mail: bys@pte.bydgoszcz.pl

  Załączniki:

  Oficjalne ogłoszenie (pdf)
  Schemat piwnicy (pdf)